Meld je aan en een wilde nacht staat op jou te wachten

Toegangsverbod

gay4you.nl is een online flirt service, waarop u een leuk (erotisch) chatgesprek met (fictieve) profielen kunt voeren. gay4you.nl bevat derhalve deels fictieve profielen. Met deze fictieve profielen zijn geen fysieke afspraken mogelijk. Wanneer u meent te veel tijd op deze site door te brengen kunt u een toegangsverbod aanvragen. 

Iedere consument of derden in relatie tot de consument kunnen een aanvraag voor een toegangsverbod indienen. Een toegangsverbod kan worden aangevraagd per mail naar toegangsverbod@chatsolutions.nl. Vermeld hierin de gebruikersnaam, het mailadres en het ip-adres waarop het account van de gebruiker is geregistreerd. Een toegangsverbod is onomkeerbaar en heeft een duur van 12 maanden.